START AKTUALNOŚCI O NAS OFERTA CENNIK RESTAURACJA KONTAKT

o nas

Autor: KKT

 
Ponad 100 lat minęło od założenia w południowej części Wrocławia Parku Południowego, który był pierwszym i jak dotąd jedynym we Wrocławiu parkiem zbudowanym od podstaw.

W wyniku rozpisanego przez władze miejskie konkursu i w oparciu o zaakceptowany projekt realizację zlecono Hugo Richterowi - planiście ogrodów miejskich, znającemu potrzeby Wrocławia.


W dniu 25 lipca 1892 roku miało miejsce uroczyste rozpoczęcie budowy parku. Konkretne prace skupiły się na wymianie warstwy ziemi na powierzchni całego przyszłego parku (do głębokości 1m). Szczególnie starannie dobierano roślinność, kolejnym etapem było urządzenie rozległych polan i trawników. Powstały ozdobne mostki parkowe, obiekty architektury parkowej oraz okazała restauracja parkowa nad stawem.


Po utworzeniu w części wschodniej parku kortów tenisowych wiosną 1897 roku zbudowano przy nich pawilon przeznaczony na szatnię i przechowalnię sprzętu sportowego.


Park Południowy dzisiaj nie uległ zasadniczym zmianom. Nie istnieje natomiast większość licznych urządzeń parkowych, jedynie szata roślinna parku zachwyca niezależnie od pory roku. Park Południowy został wpisany od kwietnia 1995 roku do rejestru zabytków.

Krzycki Klub Tenisowy (w skrócie KKT) powstał w roku 1976 na bazie klubu tenisowego, założonego przed stu laty, jest więc najstarszym klubem tenisowym we Wrocławiu. Członkami-założycielami KKT są osoby uprawiające grę w tenisa ziemnego oraz żywo zainteresowane popularyzacją tej dyscypliny sportowej. Klub zlokalizowany jest we Wrocławiu, na terenie malowniczego Parku Południowego, w otoczeniu willowej dzielnicy Krzyki; posiada 11 kortów tenisowych wyposażonych w sztuczne oświetlenie, z których jeden, centralny otoczony jest trybunami. Korty zbudowane są tradycyjnie, ich wierzchnią warstwę tworzy mączka ceglana, jedna z najzdrowszych stosowanych przy budowie kortów tenisowych.

Podstawową działalnością Klubu jest szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, popularyzacja i rozwój sportu tenisowego, organizowanie współzawodnictwa sportowego oraz trenowanie zawodników. Naszymi zawodnikami są m.in. Łukasz Kubot - najwyżej sklasyfikowany polski tenisista, Marta Leśniak - nr 1 wśród juniorek, czy Michał Przysiężny - reprezentant Davis Cup.


Dnia 23 czerwca 2013 roku na walnym zgromadzeniu członków, wybrany został nowy Zarząd Klubu.

Na Prezesa Zarządu wybrany został Pan Tomasz Śmiechowicz.

Krzycki Klub Tenisowy jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000213639, od 20 sierpnia 2004 roku.

Klub działa na zasadach "non profit" - zyski z działalności Klubu są przeznaczane wyłącznie na działalność statutową.

Posiada numer NIP 899-18-40-939 oraz REGON o numerze 931044643.

Numer Konta Bankowego IDEA BANK S.A. 20 1950 0001 2006 0265 5039 0002.